Szkolenia

szkolenia-top

Naszym trenerem jest specjalista w dziedzinie fotowoltaiki – ekspert zarówno z zakresu teorii jak i doświadczony praktyk. Posiada kilkuletnie międzynarodowe doświadczenie z zakresu projektowania, modelowania, obsługi oraz diagnostyki systemów fotowoltaicznych. Pracował dla amerykańskiego producenta modułów fotowoltaicznych – firmy SunPower. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu fotowoltaiki w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Austrii, Francji oraz Polsce.

1. „Systemy fotowoltaiczne – aspekty techniczne, prawne i finansowe”
szkolenie 1-dniowe (8h)

2. „Systemy fotowoltaiczne – aspekty techniczne, prawne i finansowe”
Szkolenie 2-dniowe (16 h)

3. „Projektowanie systemów fotowoltaicznych”
Szkolenie 2/3-dniowe (16-24 h)

4. Szkolenie dostosowane do Państwa potrzeb – prosimy o kontakt

 

 

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA SZKOLEŃ:

 

 

„Systemy fotowoltaiczne – aspekty techniczne, prawne i finansowe”

szkolenie 1-dniowe (8h)

1. Wprowadzenie do fotowoltaiki

- charakterystyka promieniowania słonecznego
– zasoby energii słonecznej w Polsce i na świecie
– rozwój fotowoltaiki na świecie
– zasada działania systemów fotowoltaicznych
– rodzaje systemów fotowoltaicznych (on-grid/off-grid, BIPV, BAPV, farmy solarne)

 

2. Prawne aspekty instalowania systemów PV w Polsce

- aktualny stan prawny
– proponowane zmiany w ustawach (Ustawa o OZE, Prawo Energetyczne, Prawo Budowlane)
– perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Polsce

 

3. Praktyczne aspekty funkcjonowania systemów fotowoltaicznych

- Budowa i parametry klasycznych modułów PV
– Wpływ warunków meteorologicznych na pracę systemów fotowoltaicznych
– Optymalne nachylenie modułów, systemy śledzenia Słońca
– Wpływ zacienienia na wydajność systemów PV
– Funkcje i zasada działania falowników solarnych
– Rodzaje falowników solarnych
– Analiza energetyczna systemu PV (krzywe wydajności dobowej i rocznej, straty systemowe)
– Monitoring instalacji PV

 

4. Analiza finansowa inwestycji PV

- Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne
– Możliwe źródła finansowania
– Metodologia oceny opłacalności
– Przykładowe analizy

 

„Systemy fotowoltaiczne – aspekty techniczne, prawne i finansowe”

Szkolenie 2-dniowe (16 h)

1. Wprowadzenie do fotowoltaiki

- charakterystyka promieniowania słonecznego
– zasoby energii słonecznej w Polsce i na świecie
– sposoby wykorzystania energii słonecznej
– rozwój fotowoltaiki na świecie
– zasada działania systemów fotowoltaicznych
– rodzaje systemów fotowoltaicznych (on-grid/off-grid, BIPV, BAPV, farmy solarne)

 

2. Prawne aspekty instalowania systemów PV w Polsce

- aktualny stan prawny
– proponowane zmiany w ustawach (Ustawa o OZE, Prawo Energetyczne, Prawo Budowlane)
– perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Polsce

 

3. Podstawy fotowoltaiki

- Budowa i zasada działania klasycznego krzemowego ogniwa fotowoltaicznego
– Sprawność ogniw fotowoltaicznych
– Trzy generacje technologii fotowoltaicznych
– Etapy produkcji ogniw i modułów fotowoltaicznych

 

4. Praktyczne aspekty funkcjonowania systemów fotowoltaicznych

- Budowa i parametry klasycznych modułów PV
– Wpływ warunków meteorologicznych na pracę systemów fotowoltaicznych
– Optymalne nachylenie modułów, systemy śledzenia Słońca
– Funkcje i zasada działania falowników solarnych
– Rodzaje falowników solarnych
– Analiza energetyczna systemu PV (krzywe wydajności dobowej i rocznej, straty systemowe)
– Monitoring instalacji PV

 

5. Podstawy projektowania systemów fotowoltaicznych

- Kryteria wyboru modułów fotowoltaicznych
– Charakterystyka prądowo-napięciowa modułów PV
– Łączenie szeregowe i równoległe modułów
– Zasady doboru falowników
– Zasady doboru przewodów elektrycznych
– Wpływ zacienienia na wydajność systemów fotowoltaicznych
– Zasady montażu falowników
– Dobór zabezpieczeń instalacji PV
– Prognozowanie uzysku energetycznego systemu PV

 

6. Aspekty ekologiczne systemów fotowoltaicznych

- ograniczenie emisji CO2
– zwrot energetyczny modułów i systemów PV
– recykling modułów PV

 

7. Analiza finansowa inwestycji PV

- Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne
– Możliwe źródła finansowania
– Metodologia oceny opłacalności
– Przykładowe analizy

„Projektowanie systemów fotowoltaicznych”

Szkolenie 2/3-dniowe (16-24 h)

- Kryteria wyboru modułów fotowoltaicznych
– Charakterystyki prądowo-napięciowe modułów PV
– Wpływ warunków meteorologicznych na pracę systemów fotowoltaicznych
– Łączenie szeregowe i równoległe modułów
– Rodzaje falowników
– Zasady doboru falowników
– Ćwiczenia komputerowe z doboru modułów i falowników
– Prognozowanie uzysku energetycznego systemu PV
– Zasady doboru przewodów elektrycznych
– Wpływ zacienienia na wydajność systemów fotowoltaicznych
– Analiza geometryczna dachu, analiza zacienienia
– Zasady montażu falowników
– Dobór zabezpieczeń instalacji PV
– Analiza pracy systemu PV
– Obsługa falowników solarnych
– Diagnostyka systemów PV
– Analiza typowych błędów projektowych
– Ćwiczenia komputerowe z symulacji systemów PV
– Wpływ pokrywy śnieżnej na wydajność systemów fotowoltaicznych

Chcę zapisać się na szkolenie


Powrót do poprzedniej strony