Dofinansowania / dotacje do fotowoltaiki

1. PROSUMENT – dofinansowanie mikroinstalacji OZE na lata 2014-2020

Program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mający na celu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

 

Beneficjenci programu:

– osoby fizyczne,

– spółdzielnie mieszkaniowe,

– wspólnoty mieszkaniowe,

- jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

 

Program wdrażany jest na trzy sposoby:

– jednostki samorządu terytorialnego,

– Bank Ochrony Środowiska,

– WFOŚiGW które podpisały umowę z NFOŚiGW – WFOŚiGW w Krakowie.

 

Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej wykorzystujące:

– źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

– systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

 

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

– pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,

– dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.),

– maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł – 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,

– określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,

– oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,

– maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.

– wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych

 

 

W części pilotażowej programu w latach 2014-2015 zostaną udostępnione środki w wysokości 400 mln zł:

– 100 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego,

– 200 mln zł poprzez bank,

– 100 mln zł poprzez WFOŚiGW.

 

Wymagania techniczne dla instalacji OZE:

Zgodnie z „Procedurą wyboru przedsięwzięć” określoną w części 2b) i 2c) programu priorytetowego wymagane jest:
1. potwierdzenie przez projektanta spełnienia wymagań programu dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem określonym przez NFOŚiGW (aktualnym na dzień złożenia wniosku) – wypełniane przez projektanta instalacji – wzór formularzu.

2. potwierdzenie spełnienia przez przedsięwzięcie wymagań programu dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem określonym przez NFOŚiGW (aktualnym na dzień złożenia wniosku) – wypełniane przez instalatora – wzór formularzu.

 

Nabór

Pierwszy nabór poprzez BOŚ Bank odbył się 24go kwietnia br.  Obecnie środki uzyskane w pierwszej transzy zostały zwydatkowane. Bank przymierza się do pozyskania kolejnych funduszy.


Powrót do poprzedniej strony