Zasada działania

Fotowoltaika (PV) jest procesem wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Zawdzięczamy to efektowi fotowoltaicznemu. Pod wpływem promieniowania słonecznego absorbowanego przez półprzewodnik z barierą potencjału następuje generacja ujemnego i dodatniego ładunku. Ładunki te są rozdzielane i zbierane na elektrodach.

Kiedy dołączone do nich jest obciążenie to przepływa przez nie prąd i wykonywana jest praca np. świecenie żarówki. System fotowoltaiczny zbudowany jest z modułów składających się z ogniw wykonanych z półprzewodników. Najpopularniejszym materiałem jest krzem.

Energię wytworzoną przez system fotowoltaiczny można wykorzystać dla potrzeb własnych (zasilanie gospodarstwa domowego, obiektu przemysłowego itp.) lub sprzedać przedsiębiorstwu energetycznemu (wymagana jest do tego koncesja).

Jeśli spotykamy skrót kWp oznacza to moc systemu fotowoltaicznego. Owa wartość określa moc prądu stałego (DC), który musi zostać wyprodukowany przez dany system w optymalnej temperaturze i nasłonecznieniu.

Prąd przed dostarczeniem do urządzeń lub do sieci elektroenergetycznej jest zamieniany w inwerterze na prąd zmienny (AC).

Najważniejsze elementy systemu fotowoltaicznego to panele fotowoltaiczne, inwerter i system montażowy (dobrany wg potrzeb).

Typowa instalacja fotowoltaiczna:

fotowoltaika-typowa-instalacja


Powrót do poprzedniej strony