Montaż instalacji

Kompletne systemy montażowe umożliwiają prawidłowy montaż paneli fotowoltaicznych i zapewniają prawidłowe parametry pracy. Wśród systemów montażowych znaleźć możemy konstrukcje na dachy (skośne lub płaskie), wbijane do ziemi lub zamocowane do betonu.

Duży wpływ na wielkość wyprodukowanej energii mają obiekty zacieniające – kominy, maszty, anteny, kable, balustrady, drzewa,… itp.

Panele PV powinny być lokalizowane tylko na niezacienionej części dachu, co istotnie może wpływać na wielkość instalacji fotowoltaicznej.

Dachy urozmaicone wykuszami, oknami dachowymi, kominami, antenami dachowymi ograniczają dostępną powierzchnię pod panele PV a więc zmniejszają moc zainstalowaną mikroelektrowni PV.

Konstrukcja wolnostojąca zbudowana ze stalowej ramy

montaz-grunt

Montaż na dachu skośnym

montaz-dach-skosny

Montaż na dachu płaskim

montaz-dach-plaski

 

Idealną orientacją dla instalacji fotowoltaicznej jest południe. Takie usytuowanie pozwala osiągnąć maksymalną produkcję energii elektrycznej.

Dachy budynków skierowane w kierunku wschód-zachód udostępniają znacznie więcej powierzchni pod panele PV niż dachy o orientacji północ-południe. Można w tym przypadku wykorzystać obie części dachu (wschodnią i zachodnią) a co za tym idzie możemy zainstalować 2x większą moc instalacji. Jednostkowa produkcja z paneli skierowanych na południe będzie większa o jedyne 15%. Przy orientacji północ-południe wykorzystujemy tylko stronę południową.

Istotnym parametrem, wpływającym na poziom produkcji energii jest kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych względem linii horyzontu. Optymalny kąt nachylenia to 25-35 stopni. Większe lub mniejsze nachylenie, poza zakres 25-35 stopni, wpływa na proporcjonalny spadek poziomu produkcji energii.

kąt nachylenia


Powrót do poprzedniej strony