Mapa nasłonecznienia Polski

mapa-naslonecznienia-polski

Natężenie promieniowania słonecznego w Polsce przypadającego na 1 m² płaszczyzny poziomej waha się pomiędzy 950 – 1150 kWh/m2 w zależności od lokalizacji. Oznacza to, że z systemu o nominalnej mocy 1 kW można w Polsce w optymalnych warunkach uzyskać około 900 – 950 kWh energii elektrycznej rocznie. Ilość uzyskanej energii zależy od usytuowania systemu, kąta nachylenia, ewentualnego zacienienia oraz warunków pogodowych.

Promieniowanie słoneczne jest największe w północno – zachodniej części kraju przy nachyleniu 30 st. Kierunek południowo-zachodni przy kącie montażu paneli wynoszącym 30 st. dałby roczny poziom promieniowania słonecznego na poziomie 95% możliwego maksymalnego poziomu.
Aby zapewnić osiągnięcie maksymalnej efektywności instalacji fotowoltaicznej, wymagane jest wykonanie szczegółowego projektu zawierającego dobór paneli, dobór falownika, sposobu montażu i innych elementów składowych.

Stan fotowoltaiki w Polsce w roku 2013:

2,2 MW – łączna moc instalacji zamontowanych w Polsce na koniec 2012 r
300 MW – według IEO łączny potencjał instalacji będących w fazie projektowania
22 MW – łączna moc paneli sprzedanych w 2012 r
61 mln zł – tyle wynoszą łączne obroty sektora fotowoltaicznego w 2012 wg Instytutu Energii Odnawialnej
4,4 MW – łączna nominalna moc modułów wyprodukowanych przez polskich producentów w 2012 r
20,8 MW – import paneli do Polski w roku ubiegłym
91% – tyle sprzedanych modułów w ubiegłym roku pochodziło z Chin
400 osób, 200 firm, 14 producentów, 140 instalatorów – tak wygląda stan zatrudnienia i ilość firm w sektorze wg Instytutu Energii Odnawialnej

Informacje na podstawie danych z serwisu gramwzielone.pl


Powrót do poprzedniej strony