Korzyści

ekologia

Fotowoltaika to gównie małe instalacje – w Niemczech około 71% instalacji stanowią mikroinstalacje na dachach budynków mieszkalnych oraz małe instalacje w gospodarstwach rolnych i budynkach użyteczności publicznej. Projekt nowej ustawy OŹE opiera się na sprawdzonym niemieckim wzorze rozwoju mikrogeneracji. Dzięki mikroinstalacjom rozwinęła się branża fotowoltaiczna wymagająca współpracy całego łańcucha dostaw począwszy od producenta a skończywczy na instalatorze tychże instalacji. Dzięki temu podejściu możliwy jest rozwój małych i średnich firm pracujących na potrzeby całego przemysłu.

Mikroinstalacje

Rozwój mikrogeneracji niesie ze sobą wiele zalet. Przede wszystkim generowanie energii u źródła – tam gdzie się ją zużywa dzięki czemu przebudowa infrastruktury przesyłowej jest realizowana w ograniczonym zakresie. Nie bez echa pozostaje również fakt tworzenia sieci prosumentów (świadomych konsumentów) będących jednocześnie producentami energii elektrycznej. Dzięki przemianie nieświadomych konsumentów w osoby świadome możliwe staje się ograniczenie zużycia energii. Prosumenci dokonują zmiany swoich nawyków związanych z oszczędzaniem energii. Dzięki rozwojowi mikrogeneracji tworzone są nowe miejsca pracy – wg Ministerstwa Gospodarki do roku 2020 powstanie 80 tys. etatów.

Jako mikroźródło fotowoltaika ma swoje zalety. Energia jest produkowana w szczycie jej zużycia czyli między godziną 8 a 18. Około 70% produkcji przypada na miesiące letnie w których zużywamy sporą ilość energii wykorzystywanej do zasilania klimatyzatorów i wzmożonej pracy lodówek. Instalacja kompletnego systemu jest prosta i niewymagająca specjalnych pomiarów i badań.

Ze względu na ogólnodostępność Słońca nie są wymagane specjalne warunki lokalizacyjne. W polsce różnice między najmocniej i nasłabiej doświetlanymi obszarami są niewielkie.

Decydując się na wykorzystanie fotowoltaiki należy mieć na uwadzę fakt bezobsługowości systemu. Instalacja nie zawiera elementów ruchomych podatnych na uszkodzenia, nie dymi, nie wydaje przykrych zapachów, nie hałasuje i wykorzystuje najczęściej powierzchnie dachu z reguły niezagospodarowane.

 

Nasz świat zmaga się z problemami ekologicznymi takimi jak efekt cieplarniany i kwaśne deszcze które zagrażają zdrowiu i życiu. Owe problemy powstają przede wszystkim przez masowe spalanie paliw kopalnych takich jak węgiel i ropa naftowa. Metodą na rozwiązanie tych problemów jest rozwój technologii czystych źródeł energii. Fotowoltaika jest jedną z tych metod ponieważ dzięki niej promieniowanie słoneczne jest zamieniane na energię elektryczną.

Zaletami fotowoltaiki są także:
– bezpośrednie wytwarzanie energii elektrycznej
– sprawność przetwarzania energii jest taka sama niezależnie od skali produkcji
– w czasie produkcji energii nie powstają szkodliwe dla zdrowia i życia gazy
– konserwacja i obsługa nie wymagają dużych nakładów
– moc jest wytwarzana pomimo pochmurnych dni (wykorzystywanie światła rozproszonego)

Początkowo ogniwa fotowoltaiczne były drogie i wykorzystywano je jedynie w ściśle określonych celach np. jako niezawodne źródło energii dla pojazdów kosmicznych. W raz z upływem czasu i rozwojem technologii fotowoltaika stała się pewnym źródłem energii do różnych zastosowań. Systemy fotowoltaiczne są przenośne, lekkie, modułowe i niezawodne. Ich postawienie zajmuje niewiele czasu a ich lokalizacja może być obszarem odizolowanym od kosztownej infrastruktury. Są one także ciche, nie wymagają paliwa ani wody i nie zanieczyszczają środowiska.

Pomimo dosyć wysokiego początkowego kosztu instalacji takiego systemu jest to opłacalna inwestycja gdyż niskie koszty utrzymania i wysoka niezawodność dają efekt niskich kosztów całkowitych.

 


Powrót do poprzedniej strony